En liten introduksjon til den syv-grenede lysestaken

2021-07-27

Jødedommens emblem og det sentrale mønsteret til Israels nasjonale emblem. Det var opprinnelig et jødisk rituelt produkt. I følge kapittel 37 i "Bible Exodus", den førstelysestakeble laget av gull av den berømte israelske håndverkeren og kunstneren Bezalel. Den midterste av de syv lampene er litt høyere enn de seks på begge sider. Den representerer sabbaten, og de resterende seks representerer de 6 dagene av Guds skapelse. Delysestakeble en hellig gjenstand i Jerusalem-tempelet. I 64 f.Kr. okkuperte den romerske øverstkommanderende Tit Jerusalem og plyndret tempelets hellige gjenstander. Hvor de gylne befinner seglysestakeer ukjent. Men på triumfbuen i Forum Romanum, på gamle mynter, på jødiske gravsteiner og på mosaikkgulvet i den jødiske synagogen, er det mønstre av 7lysestaker. Det ble faktisk jødedommens emblem.