Hvordan vedlikeholde lysestakerens gulvlampe?

2021-08-23

Først og fremst opprettholder vilysestakegulvlampe for å være fuktsikker. Det mest bekymrede med elektriske artikler er fuktighet, som vil redusere levetiden og være farlig for elektrisiteten. Derfor er det viktigste trinnet i vedlikehold avlysestakegulvlampen er fuktsikker, enten den er plassert i stuen. Det er nødvendig å installere fuktsikre lampeskjermer for belysningen på toaletter og bad og komfyrlamper på kjøkkenet for å hindre inntrenging av fukt og fremme rustskader eller lekkasjekortslutning av lamper og lykter.